شاخص ها

دسترسی به شاخص های سهام و ارز های جهانی در یک پلتفورم


از شاخص بازار سهام برای اندازه‌گیری عمومی بازار و روند قیمت استفاده می‌شود. شاخص‌های بازار سهام در سهام‌های مختلف وجود دارد به‌عبارتی معامله شاخص مبتنی بر یک سهم خاص نیست، بلکه بر حرکات گسترده‌تر بازار استوار است. ارزش کلی عملکرد سهام با محاسبات ریاضی اندازه‌گیری می‌شود.

زمانی که در شاخص بازار سهام تجارت می‌کنید، باید از اقتصاد جهانی و سیاست‌های اقتصادی کشوری که در آن تجارت می‌کنید، استفاده نمایید. و تمام انواع اطلاعاتِ مربوط به شاخص‌هایی را که در آن‌ها مبادله می‌کنید، دنبال کنید. به‌طور خاص، تصمیماتی که از سوی بانک مرکزی ایالات‌متحده گرفته می‌شود از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش شاخص بازار سهام هستند.

در بازار Forex، تجارت در بورس شاخص‌های بازار سهام مبادله با ارز خارجی امکان پذیر است. با استفاده از پلتفرم معماملاتی ZES Forex می‌توانید این اوراق را معامله کنید.