اسپرید

اسپرد اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است. اسپرد با پیپ اندازه‌گیری می‌شود.

یکی از اساسی ترین مفاهیم بازار فارکس است و بدون درک درست مفهوم اسپرد کار در بازار فارکس غیرممکن می‌باشد همچنین اسپرد یکی از مهمترین منابع درآمد بروکرها می‌باشد. بروکر بخش کوچکی از اسپرد را به عنوان کارمزد بری خدمات ارائه شده کسر می‌کند.

برای مثال :

فرض کنید قیمت فروش EURUSD برابر با 1.1347 باشد و قیمت خرید 1.1345 باشد. در اینجا اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است، یعنی اسپرد آن 2 پیپ است.

این مقدار بسته به شرایط بازار ممکن است تغییر کند. سرمایه‌گذار باید هزینه خرید یا فروش هر محصول را پرداخت کند. به همین دلیل باید دقت کنید که میزان اسپرد را در حداقل زمان بررسی کنید.

دو نوع مختلف اسپرد وجود دارد. که ثابت یا متغیر هستند.

اسپرد ثابت با توجه به شرایط بازار در همان محدوده قرار دارد. این در طول دوره های زمانی، تغییر نمی کند.

اسپرد متغیر با توجه به شرایط بازار تعیین می شود. با افزایش تقاضا و نقدینگی کاهش می یابد، و زمانی که نقدینگی کاهش می یابد، افزایش پیدا میکند.